Richtlijnen

Verhalenuithetverleden.nl geeft personen de mogelijkheid om hun verhalen te delen, in contact te komen met andere mensen en informatie uit te wisselen. Om elke vorm van communicatie op Verhalenuithetverleden.nl in goede banen te leiden, heeft Verhalenuithetverleden.nl een aantal richtlijnen opgesteld. Neem deze richtlijnen even door. Met deze informatie leer je wat is toegestaan om op Verhalenuithetverleden.nl te plaatsen en welke inhoud gemeld en verwijderd kan worden.

Voor een uitgebreide versie van de richtlijnen, verwijzen wij je graag naar de gebruikersvoorwaarden.

Geweld en bedreigingen
Zodra wij merken dat er een serieus risico bestaat waarbij de veiligheid van een individu of groep direct in het geding komt, zullen wij de inhoud hiervan verwijderen en mogelijk de autoriteiten hiervan op de hoogte brengen. Dit betekent dat je geen geloofwaardige bedreigingen mag uiten tegen anderen of afspraken mag maken voor geweldpleging in de echte wereld. Het is tevens verboden om activiteiten te promoten of plannen die aanzetten tot psychische of financiële schade.

Pesterijen en beledigingen
Pesterijen, beledigingen en het lastig vallen, dan wel stalken van andere gebruikers wordt door Verhalenuithetverleden.nl niet getolereerd. Mensen hebben het recht vrij te spreken over mensen en algemene dingen, maar zodra wij meldingen krijgen van gedrag dat aanstootgevend is tegen anderen, grijpen wij in. Een vorm van lastig vallen zou het herhaaldelijk ongewilde vriendschapsverzoeken of berichten versturen naar andere gebruikers.

Haatzaaien
Verhalenuithetverleden.nl tolereert haatdragend taalgebruik niet. Uiteraard wordt er onderscheid gemaakt tussen taalgebruik dat humoristisch is bedoeld en serieuze aanvallen. Men heeft het recht zich uit te spreken over zaken en anderen en daarbij hun mening te geven, maar hierbij is het niet toegestaan aan te vallen op basis van afkomst, ras, religie, geslacht.

Grafische inhoud
Grafische inhoud delen om sadistische redenen is verboden. Tevens is er bij Verhalenuithetverleden.nl een duidelijk beleid tegen het plaatsen en/of delen van seksuele en pornografische inhoud. Daarbij is er ook een beperking gesteld op het weergeven van naakt.

Privacy, identiteit en beveiliging
Verhalenuithetverleden.nl is in eerste instantie bedoeld om personen de mogelijkheid te bieden om een biografie van zichzelf of van iemand anders op te stellen met de functionaliteiten die Verhalenuithetverleden.nl biedt. Hierbij is het niet toegestaan om persoonlijke gegevens te delen zonder toestemming. Tevens is het voordoen als iemand anders, je ten onrechte voordoen als vertegenwoordiger van een organisatie of het maken van meerdere accounts niet toegestaan.

De veiligheid van onze gebruikers nemen wij uiterst serieus en stellen dan ook alles in het werk om elke poging om de privacy of veiligheid van een van onze gebruikers in gevaar te brengen, te voorkomen. Dit geldt ook voor de leden die fraude plegen of aan misleiding doen.

Eigendomsrecht
Wees er zeker van dat je het recht hebt om het materiaal dat je op Verhalenuithetverleden.nl plaatst, ook daadwerkelijk mag delen. Respecteer copyrights, handelsmerken en andere rechten.

Spam
De veiligheid van de gebruikers van Verhalenuithetverleden.nl staat bij ons hoog in het vaandel. Dit betekent dat elke poging om de privacy of veiligheid van gebruikers in gevaar te brengen, zal worden geprobeerd te voorkomen. Neem ook geen contact met andere gebruikers op met commerciële doeleinden zonder de toestemming van deze gebruikers.

Rapporteren van Misbruik
Mocht het zo zijn dat je iets op Verhalenuithetverleden.nl tegenkomt dat onze voorwaarden en richtlijnen schendt, dan kun je dit aan ons rapporteren. Wij zullen dan de inhoud analyseren. Dit betekent niet dat deze inhoudt ook zal worden verwijderd van Verhalenuithetverleden.nl . Deze beslissingen zal na de analyse worden gemaakt.